Arrow Fat Left Icon Arrow Fat Right Icon Arrow Right Icon Cart Icon Close Circle Icon Expand Arrows Icon Hamburger Icon Information Icon Down Arrow Icon Mail Icon Mini Cart Icon Person Icon Ruler Icon Search Icon Shirt Icon Triangle Icon Bag Icon Play Video

Terms and conditions

Handelsbetingelser

Pris og betaling

Hos Jeanette Hiiri Keramik´s webshop kan du betale med følgende kreditkort: MasterCard, Visa, Visa Dankort, American Express, Discover og Paypal. Alle priser er i DKK (danske kroner), og inklusiv moms.

Her er en guide til hvordan betalingen foregår: når du har valgt dine varer og vil tjekke ud, bliver du dirigeret til Paypals hjemmeside for at indtaste dine kortoplysninger, eller betale direkte fra din Paypal konto. Når du har indtastet dine oplysninger, vil du blive dirigeret tilbage til ................ for at se forsendelsesomkostningerne og først derefter godkender du betalingen. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Jeanette Hiiri Keramik. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Der kan også betales med en bankoverførsel. Hvis du vælger denne betalingsform vil kontooplysninger til overførslen stå på siden efter du har godkendt købet. Dine varer vil blive sendt når pengene er gået ind på vores konto. OBS! Bankoverførsel er ikke dækket af indsigelsesordningen.

Fragt
Der er gratis levering i Danmark ved køb over 500 DKK. Fragten for levering i Danmark er 50,00 DKK. Ved forsendelse til de europæiske lande er prisen 110,00 DKK. For resten af verden er det 150,00 DKK.

Levering
Hvis varen er på lager vil din ordre blive sendt inden for 3-4 hverdage. Hvis leverancen af en eller anden grund vil tage længere tid, vil du blive kontaktet via e-mail.

Annullering af ordre
Du kan annullere din ordre til enhver tid hvis dine varer ikke allerede er afsendt. For at annullere din ordre skal du sende en e-mail til keramik@jeanettehiiri.com med dit navn og ordrenummer. Hvis varerne allerede er blevet afsendt, så følg returvejledningen som beskrevet nedenfor.

Returnering af varer
Ifølge dansk lov har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du modtager din ordre. Fortryder du dit køb, eller dele af købet, skal du blot sende varerne til: Jeanette Hiiri Keramik, Baghuset, Vesterbrogade 107B, 1620 København V sammen med en kopi af din kvittering. Du vil få beløbet refunderet eksklusiv leveringsomkostninger, så snart varen er modtaget. Varer kan kun returneres hvis de ikke er beskadiget og ikke har været brugt. Omkostningerne ved returnering af varer afholdes af køber. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. 

Reklamation
Når du handler på jeanettehiiri.com har du 24 måneders reklamationsret. Vi vil erstatte varen hvis den er beskadiget under transporten eller defekt på grund af produktionsfejl. Hvis varen er gået i stykker på grund af daglig brug eller normal slitage, er dette på egen risiko. Men vi vil med glæde hjælpe med reparation. 
Hvor hurtigt skal jeg reklamere?
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
Vi har brug for følgende information når du sender varen til os:
Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse. Janni Krogh Jewellery vil kun dække forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering af produktet(erne) hvis det er vores fejl.

 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
For at du kan indgå aftale med os på jannikrogh.dk har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos jannikrogh.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. 
Direktøren for jannikrogh.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på jannikrogh.dk er Janni Krogh.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til jannikrogh.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos jannikrogh.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til jannikrogh.dk via e-mail mail@jannikrogh.dk.
Cookies
På jannikrogh.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på jannikrogh.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv. Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere jannikrogh.dk.

 

 • Godt at vide
 • · Der er gratis forsendelse til Danmark ved køb over 2.500 DKK.
 • · Alle produkter er håndlavede på mit værksted på Vesterbro, København. 
 • · Du kan følge jannikrogh.dk på Facebook. 

 

Terms and Shipping

Price and Payment
At Janni Krogh Jewellery web shop you can pay with the following credit cards: MasterCard, Visa, Visa Dankort, American Express, Discover and Paypal. All prices are in DKK (Danish kroner) and include VAT. 
Here is a guide to the payment: when checking out, you are directed to Paypal to enter your card details, or pay directly from your Paypal account. After entering your details you will be directed back to www.jannikrogh.dk to view the shipping charge and then submitting the payment. The amount is drawn from your account when goods are shipped from jannikrogh.dk. There can never be deducted an amount bigger than what you have approved with your purchase.
You can also pay by bank transfer. If you choose this method of payment you will get the account details for the transfer after you have approved your purchase. Your purchase will be shipped once the money has gone into my account. ATTENTION! Bank transfer is not covered by the opposition procedure.

Shipping
There is free delivery in Denmark if you purchase for more than 2.500 DKK. Cost of shipping inside Denmark: 50.00 DKK. When shipping to European countries the cost of shipping is 110.00 DKK. For the rest of the world shipping is 150.00 DKK.

Delivery
If the item is on stock your order will be sent within 3-4 business days. If the delivery for some reason will take longer you will be contacted by e-mail.

Not Shipping To Your Country?
Send an email to mail@jannikrogh.dk telling us where you are, and we will do our best to fulfil your order.

Cancellations
You may cancel your order at any time providing your goods have not already been despatched. To cancel your order send an email to mail@jannikrogh.dk quoting your name and the order reference number. If the goods have been despatched then please follow the returns policy as detailed below.

Returns
According to Danish law you have 14 days to return an order from the day you receive it – so for whatever reason you wish to return your purchase (or part of it), simply send the goods to: Janni Krogh, Vesterbrogade 107B, 1620 Copenhagen V, Denmark together with a copy of your receipt. I will reimburse you excluding delivery cost, as soon as the goods are received, provided that the goods in question are received in the condition they were sent to you. The cost of return delivery charge must be paid by you. Note! We do not accept packages sent COD (Cash On Delivery). 

Damaged Goods
When you shop at jannikrogh.dk you have 24 month warranty. We will replace or repair the goods that are damaged during shipping or defective due to manufacturing defects. If the item is damaged due to daily use or normal wear and tear, this is at your own risk. But we will be happy to help with repairs. 
How soon should I complain? 
You must complain within "reasonable time" after you have discovered the defect in the product. If you complain within two months after the defect is discovered, the claim is always timely. 
We need the following information when sending items to us: 
When you return the product, please state what the problem is as detailed as possible. Please note that we do not accept packages sent COD. Remember that the product must always be returned in protective packaging, and get a receipt for shipment. Janni Krogh Jewellery will only cover shipping costs incurred in returning the product(s) if the return is a result of our error. 

What do we do with your personal information (privacy policy) 
When you shop at jannikrogh.dk we need the following information:

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • E-mail address

We register your personal information for the purpose of delivering goods to you. Personal information is registered with jannikrogh.dk and kept for five years, after which the data will be deleted. When collecting personal information through our website, we ensure that it is always done with your explicit consent, so that you are informed of exactly what information is collected and why. 
Director of jannikrogh.dk have access to the information recorded about you. The data manager on JanniKrogh.dk is Janni Krogh. 
We do not store customer data encrypted. We do not transmit customer information encrypted. 
Information provided to JanniKrogh.dk is not transmitted or sold in any way to third parties, and we will not record any sensitive personal information. As registered with JanniKrogh.dk you always have the right to object to the registration. You also have the right to inspect the information recorded about you. You have these rights by the Privacy Act and queries in this regard should be sent to jannikrogh.dk via email mail@jannikrogh.dk. 
cookies 
JanniKrogh.dk use cookies in order to optimize the website and its functionality, thus making your visit as easy as possible for you. You can always delete cookies from your computer, how depends on your browser. 
Logstatistics 
We use a log statistics at JanniKrogh.dk which means that a statistical system collects information that can provide a statistical picture of how many visitors we have, where they come from and where on the site is vacated, etc.. Log statistics are only for the purpose of optimizing JanniKrogh.dk.